Uitvaartverzekering, een geruststellend gevoel

We staan niet vaak stil bij onze dood, maar eens komt die toch. Dan volgt de uitvaart. Als je wat ouder wordt, kan het geruststellend zijn, als er een begrafenis verzekering is, die (een deel van) de kosten van die uitvaart dekt. Dan worden nabestaanden daar niet mee belast. Er bestaat ook een overlijdensrisicoverzekering. Een begrafenis verzekering is louter daarvoor. Dat geldt bij een overlijdensrisicoverzekering niet. Een voorbeeld is een overlijdensrisicoverzekering, die je afsluit als je een woninghypotheek neemt. Terwijl je de hypotheek aflost, betaal je de verzekeringspremie. Als je voortijdig komt te overlijden, dan gebeurt de aflossing met de verzekeringsuitkering.

Soorten uitkeringen

Een uitvaartverzekering keert dus na je dood uit. Dat hoeft niet in geld te zijn. De meest voorkomende vormen van uitkering zijn:

●       Kapìtaal

Dan keert de verzekering inderdaad geld uit aan de nabestaanden. De verzekering wordt afgesloten voor een bepaald bedrag en dat bepaalt hoeveel premie je betaalt.

●       Natura

Er wordt geen geld uitgekeerd, maar de verzekering betaalt de uitvaart. Dat is voor nabestaanden prettiger. Meestal bieden verzekeringsmaatschappijen een basispakket met de reguliere onderdelen van de uitvaart. Als je meer wilt, dan betaal je daarvoor een aanvullend bedrag.

●       Koopsom

In plaats van een premie betaal je bij afsluiting een bedrag ineens. Dat bedrag bepaalt wat er bij overlijden wordt uitgekeerd. Een koopsompolis kan mogelijk belastingtechnisch interessant zijn, namelijk als je spaargeld meer is dan het vrijgestelde bedrag van de vermogensbelasting.

●       Waardevast

Door inflatie kan je steeds minder met hetzelfde geldbedrag doen. Tegen de tijd dat de verzekering uitkeert, kan je dus met die uitkering minder doen en moet er bijbetaald worden voor de uitvaart. Om die inflatie op te vangen, kan je kiezen voor een waardevaste verzekering.

Meer over waardevaste uitvaartverzekeringen

Waardevaste uitvaartverzekeringen passen een van de volgende systemen toe:

●       Indexatie

Bij indexatie kan jaarlijks de premie worden verhoogd, als de gestegen uitvaartkosten daar aanleiding toe geven. Daarvoor worden CBS-cijfers, de kosten van grondstoffen en de loonkostenstijgingen gebruikt

●       Winstdeling

Op basis van de opbrengsten uit beleggingen van de verzekeraar kent die periodiek een bepaald bedrag toe aan je polis. Dit geldt niet voor verliezen en dus wordt de uitkering nooit lager

●       Periodieke storting

Door eigen stortingen wordt het uitkeringsbedrag op peil gehouden.

Uitvaart

Wat kost een begrafenisverzekering

Volgens de Nibud waren de gemiddelde kosten van een uitvaartverzekering in 2019 als volgt:

●       aanvangsleeftijd 20 jaar en een verzekerd kapitaal van € 5000 geeft premie van € 5,50 en van € 10000 € 10,50

●       aanvangsleeftijd 40 jaar en verzekerd kapitaal van € 5000 geeft een premie van € 9,50 en van € 10000 € 18,00

●       aanvangsleeftijd van 40 jaar en een verzekerd kapitaal van € 5000 geeft een premie van € 21,00 en van € 10000 € 40,00

Om de premie niet al te hoog te laten worden, dient op jongere leeftijd te worden begonnen. Wat kost een begrafenisverzekering nu, zal logischerwijs iets hoger zijn dan vorig jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *