Belangrijke dingen om te weten over VOG aanvragen in Nederland.

In Nederland worden geen politiecertificaten afgegeven, maar geeft de politie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG aanvragen) af of een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag. Om het certificaat aan te vragen moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente van de plaats waar de proefpersoon het laatst in Nederland woonde. Als de persoon vóór 1994 uit Nederland is vertrokken of niet in het bevolkingsregister was ingeschreven, wordt geadviseerd om de aanvraag rechtstreeks naar het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag (COVOG) te sturen.

Het duurt doorgaans ongeveer 2-3 weken voordat het certificaat is afgegeven. De COVOG controleert het JDS Strafregister. Voor aanvullende informatie kunnen zij ook het politiedossier, het OM of de reclassering raadplegen. De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt afgegeven in de Nederlandse taal, maar ook onderaan de verklaring staat een samenvatting in het Engels.

Je kunt alleen voor uzelf een attest aanvragen. De minister van Justitie beslist over de afgifte van de verklaring of niet. Hij of zij geeft een attest af als uit onderzoek blijkt dat de sollicitant geen strafblad heeft dat relevant is voor de functie waarvoor het attest is aangevraagd. Op basis van gegevens die in het strafregister zijn geregistreerd, geeft de strafregisterautoriteit op verzoek het officiële certificaat van goed gedrag af voor aanvragers om een ​​juridische relatie tot stand te brengen of te behouden, en om voorwaarden te certificeren die door de wet zijn gedefinieerd. De officiële VOG aanvragen verklaring wordt uitsluitend afgegeven op basis van gegevens die zijn geregistreerd in het strafregister, de verklaring sluit gegevens met betrekking tot het delict register uit.

Nederlandse Privacywet- en regelgeving

Het is van belang om de privacywet- en regelgeving te kennen in Nederland als het gaat om VOG aanvragen. In september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens in werking getreden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op de naleving van de gegevenswetgeving. De wet vereist dat je toestemming hebt voordat je informatie over een onderwerp verzamelt, daarom is het belangrijk om een ​​ondertekend toestemmingsformulier van de persoon te hebben voordat u een antecedentenonderzoek uitvoert.

Er gelden beperkingen voor gegevensbescherming voor landen binnen de Europese Unie (EU) die de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie niet toestaan. Door deze beperking is de Safe Harbor gecreëerd. Wanneer een bedrijf Safe Harbor-gecertificeerd wordt, gaat het ermee akkoord en certificeert het dat het zal voldoen aan de privacy- en gegevensbeschermingsvereisten van de Safe Harbor-richtlijn. CRS-controles zijn Safe Harbor-gecertificeerd, waardoor we informatie uit de EU kunnen verkrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *