Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Misschien heb je wel eens gehoord van Acceptance and Commitment Therapie. Maar wat houdt het nou precies in? 

Gedragstherapie

Acceptance and Commitment Therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie; een therapie die gedrag beoogt te veranderen. Een bekende, langer bestaande vorm van gedragstherapie is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij CGT wordt er geprobeerd om (negatieve) gedachten te veranderen. ACT gaat er juist van uit dat emoties en gedachten niet direct kunnen worden veranderd. De bedoeling is dat je leert je emoties en gedachten te accepteren en er niet tegen te vechten.

Evidence-based

ACT is een evidence-based therapie, wat inhoudt dat de therapie wetenschappelijk onderzocht is en effectief is gebleken voor verschillende problematiek. Voorbeelden van problemen waarbij ACT kan helpen zijn: angst, depressie, verslaving, eetproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen, etc.

Kernonderdelen

ACT bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder onderdelen die voortkomen uit andere  therapieën of theorieën. 

Mindfulness

Mindfulness is een psychologische stroming waarbij men leert om de aandacht volledig te richten op het hier en nu.

Cognitieve defusie

Met cognitieve defusie wordt het scheiden van cognities en gedrag bedoeld. Er wordt aangeleerd om (negatieve) gedachten niet altijd als realiteit te zien, maar te relativeren door een ander perspectief aan te nemen.

Acceptatie

Leren accepteren dan negatieve gedachten en emoties bij het leven horen.

Zelf-als-context

ACT stimuleert je om het zelf te zien als in een context, waarbij je wordt beïnvloed door je omgeving.

Waarden

ACT legt de nadruk op belangrijke waarden, die zin en richting aan het leven kunne geven.

Commitment

Toewijding aan de acties die ondernomen moeten worden om tot verandering te komen.Bron: https://www.civas.nl